Sözleşmeler

Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile karşılıklı güvene dayalı, sorumluluk bilinci ve iletişim ile inşa edilmiş, uzlaşma yeteneği ile kapsam ve sınırları belirlenmiş ticari ilişkiler kurar.

Arçelik A.Ş., tedarikçileri ile tanımlı çalışma koşullarının ve bu çalışma koşullarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla; “Satınalma Sözleşmeleri”ni tedarikçileri ile karşılıklı olarak imzalar.

Sözleşmelerin temel amacı:

  • Çalışma koşullarının karşılıklı olarak tanımlanması
  • Çalışma koşullarından uzaklaşma durumunda alınacak tedbirlerin ve yöntemlerin belirlenmesidir.