İş Etiği


SORUMLU SATINALMA POLİTİKAMIZ

Arçelik A.Ş., 2005 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Etiği Sözleşmesi'ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasındadır. Arçelik A.Ş. ayrıca Bileşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu'nun da bir parçası ve Etik ve İtibar Derneği üyesidir.

Bu sebeple, sorumlu satınalma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

· Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması

· İş etiği kuralları'nın tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlaması

· İş Etiği kurallarının çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasıdır.

Arçelik tedarikçileri iş etiği kuralları

· Yasal uygulamalar

· Çalışma koşulları

· Etik kurallar

· İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre başlıklarında aşağıdaki linkte vurgulanmıştır.

 

 Arçelik tedarikçi iş etiği kuralları

 

  TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilerle yapılan tüm sözleşmelerde politikaya referansla çevre ve iş etiği şartları belirtilmektedir. Politika doğrultusunda tedarikçilere eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin Arçelik A.Ş. Tedarikçi İş Etiği Kuralları'na uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip denetimleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Arçelik, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel:                  +90 (212) 314 33 30, +90 (212) 314 33 63, +90 (212) 314 39 98

e-mail :             purchasing@arcelik.com

Arçelik, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

 

ETİK SATINALMA PROGRAMI

İş etiği eğitimi

Arçelik A.Ş. tedarikçilerine sürdürülebilirlik alanlarındaki beklentilerinin daha etkin bir iletişimini gerçekleştirmek amacıyla bir iş etiği e-eğitim programı oluşturmuştur. Türkçe ve İngilizce hazırlanan programa

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/7880/7880/start.htm (TR)

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm (EN)

adreslerinden ulaşılabilir.

 

Tedarikçi BTP (Business Transparency Project) Programı

A2015 yılında Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative) desteğiyle başladığımız ‘Business Transparency Project’i raporlama dönemi itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Tedarikçilerimizin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını artırmak ve sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasını gerçekleştirebilecek düzeye erişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje kapsamında tedarikçilerimize yönelik çalıştaylar ve eğitimler düzenlerken raporlama süreçlerine eşlik ettik. Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde 12 tedarikçimiz sürdürülebilirlik raporu yayınlarken, uluslararası ölçekte tanınırlık kazanmaları sağlanmıştır.

 

İş etiği denetimi

Yasal uygulamalar, çalışma koşulları, etik kurallar, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ana başlıklarındaki beklentileri içeren tedarikçi iş etiği kuralları, Arçelik A.Ş.'nin rüşvet ve yolsuzluk, zorla çalıştırma, çocuk işgücü ve ayrımcılık konularını da kapsayan sorumluluk yaklaşımını değer zincirinde yaygınlaştırmak adına asli referans görevini görmektedir. 2016 yılında 21'i Türkiye'de ve 17'i uluslararası operasyonlarda olmak üzere 38 tedarikçi bağımsız bir denetim kuruluşu aracılığı ile iş etiği ve çalışma güvenliği alanında denetimlere tabi tutulmuştur. Denetimlerde SEDEX denetim standartı kullanılmıştır. Denetim değerlendirmeleri, tedarikçilerden beklentilerimizin risk değerlendirmeleri dikkate alınarak yapılmıştır. Denetim sonunda tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili tedarikçi ile mutabakat yapılmıştır. ​

 

Raporlama

Denetimler sonucunda toplamda 351 iyileştirmeye açık alan tespit edilirken, bunlardan kritik olanlar dikkate alınarak 12 tedarikçiye yönelik takip denetimleri 2017 yılında yapılacaktır. İyileştirmeye açık alanlar yangın önlemleri ve tahliye çıkışları, çalışan sağlığı önlemleri ve çalışma saatlerinde yoğunlaşırken, 2016 yılında takip denetimleri tamamlanan firmalarda uygunsuzlukların ortalama %73'ünün tamamlandığı görülmüştür. Denetimlerde çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma ve rüşvet vakaları tespit edilmesi hallerinde tedarikçilerle işbirliği kesilmektedir. Raporlama döneminde bu türden bir vaka ile karşılaşılmamıştır. İş etiği ve çalışma güvenliği kapsamındaki denetimler, 2017 yılında da devam edecektir.

Arçelik A.Ş.'de yeni devreye alınan tedarikçi firmaların tamamı Kalite, Çevre ve İş Etiği başlıklarında özdeğerlendirilmeler yapmaktadır. Raporlama döneminde toplam 180 firma devreye alınmıştır. Aynı zamanda mevcut firmalarımızın kalite denetiminde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Etiği konuları da değerlendirilmektedir. Aynı dönemde toplam tedarikçi sayısının %20'sini teşkil eden 203 tedarikçiye yönelik kalite denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Tedarikçi İnovasyonu

Raporlama döneminde hayata geçirdiğimiz uygulama ile Satınalma ve Ar-Ge birimlerimiz, tedarikçilerimizin inovasyona katılımını teşvik etmek ve tedarikçi inovasyon çalışmalarını takip etmek amacıyla ortak bir çalışma ekibi oluşturmuşlardır. Ekibin liderlik ettiği uygulamalar kapsamında tedarikçilerimizin yenilikçi fikirlerini ve ürün yol haritalarını paylaşmaları için inovasyon ve teknoloji günleri organize edilmiş, kendilerine inovasyon konusunda eğitimler sunmak ve teşviklerden faydalanmalarını sağlamak için üniversitelerle işbirliği gerçekleştirilmiştir. Çalışma ekibi önümüzdeki dönemde bu kapsamda oluşturulacak ortak projeler ile değer yaratmayı ve çıktılarını hayata geçirmeyi planlamaktadır.​