İş Etiği


SORUMLU SATINALMA POLİTİKAMIZ

Arçelik A.Ş., 2005 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk İş Etiği Sözleşmesi'ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasındadır. Arçelik A.Ş. ayrıca Bileşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan Koç Topluluğu'nun da bir parçası ve Etik ve İtibar Derneği üyesidir.

Bu sebeple, sorumlu satınalma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

· Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması

· İş etiği kuralları'nın tüm çalışanlarına bildirmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlaması

· İş Etiği kurallarının çalışanların sürekli ulaşabilecekleri yerlerde olmasıdır.

Arçelik tedarikçileri iş etiği kuralları

· Yasal uygulamalar

· Çalışma koşulları

· Etik kurallar

· İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre başlıklarında aşağıdaki linkte vurgulanmıştır.

 

 Arçelik tedarikçi iş etiği kuralları

 

  TEDARİKÇİ İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

Tedarikçilerle yapılan tüm sözleşmelerde politikaya referansla çevre ve iş etiği şartları belirtilmektedir. Politika doğrultusunda tedarikçilere eğitimler sağlanmakta, tedarikçilerin Arçelik A.Ş. Tedarikçi İş Etiği Kuralları'na uyumlulukları denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenmekte ve gerçekleştirilen takip denetimleri ile yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Arçelik, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle işbirliğini kesebilir.

Şüpheli davranış veya iş etiği kurallarının ihlalini bizimle paylaşmak isterseniz, aşağıdaki iletişim yöntemlerini kullanabilirsiniz:

Tel:                  +90 (212) 314 33 30, +90 (212) 314 33 63, +90 (212) 314 39 98

e-mail :             purchasing@arcelik.com

Arçelik, iyi niyetle öneri istemiş veya tedarikçinin şüpheli davranış ya da muhtemel bir iş etiği ihlalini rapor etmiş olan kişi hakkında gizliliği koruyacak ve o kişiye karşı uygulanan hiçbir cezaya veya misillemeye tolerans göstermeyecektir.

 

ETİK SATINALMA PROGRAMI

İş etiği eğitimi

Arçelik A.Ş. tedarikçilerine sürdürülebilirlik alanlarındaki beklentilerinin daha etkin bir iletişimini gerçekleştirmek amacıyla bir iş etiği e-eğitim programı oluşturmuştur. Türkçe ve İngilizce hazırlanan programa

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/7880/7880/start.htm (TR)

http://www.arcelikas.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm (EN)

adreslerinden ulaşılabilir.

 

Tedarikçi BTP (Business Transparency Project) Programı

Arçelik A.Ş.'nin tedarikçilerinde sürdürülebilirliğe yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü Tedarikçi İşte Şeffaflık Programı (BTP-Business Transparency Project), Avrupa'nın en iyi satın alma uygulamalarını değerlendiren CIPS (Chartered Institue of Procurement & Supply) ve ProcureCon tarafından 2017 yılında düzenlenen Tedarik Yönetimi Ödülleri'nde "Kurumsal Sorumluluğa En İyi Katkı" büyük ödülüne layık görülmüştür. GRI (Global Reporting Initiative) desteğiyle başlatılan ve 2016 yılında tamamlanan BTP (Business Transparency Project) projesi kapsamında 12 tedarikçiye sürdürülebilirlik raporu hazırlatılarak tedarikçilerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının artırılması, sürdürülebilirlik raporu uygulamasını gerçekleştirebilecek düzeye erişmeleri ve uluslararası ölçekte tanıtılmaları hedeflenmiştir.

 

İş Etiği Denetimleri - Raporlama

2017 yılında 23'ü Türkiye'de, 21'i uluslararası operasyonlarda olmak üzere, takip denetimleri de dahil 44 tedarikçi bağımsız bir denetim kuruluşu vasıtasıyla iş etiği ve çalışma güvenliği alanlarında denetlenmiştir. Denetimler sonucunda toplam 375 iyileştirmeye açık alan tespit edilmiştir. 2017 yılında takip denetimleri tamamlanan firmalarda uyumsuzlukların %50'sinin tamamlandığı görülmüştür. 2018 yılında yaklaşık 40 tedarikçiye denetim planlanmaktadır.

​Yeni devreye alınan firmaların %100'u Kalite, Çevre ve iş Etiği öz değerlendirilmeleri yapılmaktadır; 2017 yılında toplam 144 firma devreye alınmıştır. Aynı zamanda mevcut firmalarımızın kalite denetiminde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Etiği konuları da değerlendirilmektedir; 2017 yılında 157 tedarikçiye kalite denetimi gerçekleştirilmiştir, bu da toplamda tedarikçi sayımızın %15'ini teşkil etmektedir. Raporlama döneminde iş etiği değerlendirmesinden geçen tedarikçi sayısı toplam 340 olup bu da toplam tedarikçimize oranı %20'dir. Tüm tedarikçilerimizi bu değerlendirmeden geçirmek için 2017 yılında "Sürdürülebilir Tedarikçi Endeksi" projesi başlatılmıştır. Bu proje ile sürdürülebilirlik açısından riskli ve yüksek riskli tedarikçilerimiz belirlenecek, Sürdürülebilir Tedarikçi hedefi oluşturulabilecek ve bu doğrultuda gerekli aksiyonlar alınabilecektir. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır.

 

Çatışma Mineralleri Yönetimi

Arçelik A.Ş. sorumlu satın alma prensipleri doğrultusunda 2016 yılında başlatılan "Çatışma Mineralleri" (Conflict Materials) projesine 2017 yılında da devam edilmiştir. Proje kapsamında raporlama döneminde, Arçelik Çatışma Mineralleri Yönetim Sistemi kurulmuş, ilgili tüm tedarikçilere 3TG kullanımına yönelik anket gönderilmiş ve gelen yanıtlar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bunun yanında, toplam 5 tedarikçinin bağımsız kuruluş tarafından yerinde denetimi gerçekleştirilmiştir.

 

Tedarikçi İnovasyonu

2017 yılında hayata geçirdiğimiz uygulama ile Satınalma ve Ar-Ge birimlerimiz, tedarikçilerimizin inovasyona katılımını teşvik etmek ve tedarikçi inovasyon çalışmalarını takip etmek amacıyla ortak bir çalışma ekibi oluşturmuşlardır. Ekibin liderlik ettiği uygulamalar kapsamında tedarikçilerimizin yenilikçi fikirlerini ve ürün yol haritalarını paylaşmaları için inovasyon ve teknoloji günleri organize edilmiş, kendilerine inovasyon konusunda eğitimler sunmak ve teşviklerden faydalanmalarını sağlamak için üniversitelerle işbirliği gerçekleştirilmiştir. Çalışma ekibi önümüzdeki dönemde bu kapsamda oluşturulacak ortak projeler ile değer yaratmayı ve çıktılarını hayata geçirmeyi planlamaktadır.